Ο Υδροκέφαλος Φυσιολογικής Πίεσης είναι μια σοβαρή πάθηση που παρουσιάζεται σταδιακά σε ενήλικα άτομα, συχνά προχωρημένης ηλικίας. Τα συμπτώματά που παρουσιάζουν οι ασθενείς, είναι κυρίως διαταραχές στη στάση και τη βάδιση, διαταραχές μνήμης και ακράτεια. Σε συνδυασμό με την προχωρημένη ηλικία του ασθενούς, τα συμπτώματα αυτά, συχνά, «δείχνουν» άλλες παθήσεις, με αποτέλεσμα να μην γίνεται έγκαιρη και σωστή διάγνωση και η κατάσταση του ασθενούς να επιδεινώνεται.

Αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει όταν ένα άτομο παρουσιάζει υδροκεφαλία φυσιολογικής πίεσης είναι το εξής:

Ο εγκέφαλος έχει στο εσωτερικό του κάποιους χώρους που ονομάζονται κοιλίες. Οι κοιλίες είναι γεμάτες με το εγκαφαλονωτιαίο υγρό το οποίο κυκλοφορεί συνεχώς μέσα στον εγκέφαλο και διοχετεύεται στη βάση του. Όταν εμποδίζεται η ροή από τις κοιλίες προς τη βάση του εγκεφάλου, το υγρό μαζεύεται μέσα στις κοιλίες κι έτσι αυξάνεται το μέγεθός τους. Αυτό ονομάζεται υδροκέφαλος.

Η διάγνωση του υδροκεφάλου γίνεται με αξονική ή με μαγνητική τομογραφία και η οριστική αντιμετώπισή του γίνεται μόνο χειρουργικά, με την τοποθέτηση βαλβίδας. Μετά την επέμβαση οι ασθενείς ανακτούν, πολύ γρήγορα, όλες τις λειτουργίες που έχασαν σταδιακά εξαιτίας της πάθησης.

Ο Νευροχειρουργός Δημήτρης Ράδος μας εξηγεί πως αντιμετωπίζεται χειρουργικά η υδροκεφαλία φυσιολογικής πίεσης και τα πλεονεκτήματα της επέμβασης για τους ασθενείς.