Οι Ψηφιακές Μαστογραφίες που εκτελούμε στο διαγνωστικό μας είναι υψηλής ευκρίνειας με σύστημα ψηφιακής ανάλυσης πολλαπλών πρωτοκόλλων μαστού της Konica Minolta, συνοδευόμενο με διαγνωστικές οθόνες για ψηφιακές μαστογραφίες, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές Euref (ευρωπαικής ένωσης).

Η καταγραφή της εξέτασης γίνεται σε γνήσια φιλμ μαστογραφίας της Konica Minolta και παράλληλα γίνεται η έκδοση όλων των λήψεων σε cd με ειδικό πρόγραμμα με αρνητική και θετική απεικόνιση (αγγειακή) του μαστού.

Οι μαστογραφίες μας εκτελούνται από το προσωπικό με αυστηρή ακρίβεια και επιμέλεια με σκοπό την ορθή απεικόνιση και διάγνωση του μαστού.

Ακολουθείται λήψη ενός ανάλογου ιστορικού από τον κ. Μεσσαρόπουλο και ολοκληρώνεται η εξέταση με την ψηλάφηση των μαστών.

Η φύλαξη των μαστογραφιών σας είναι απαραίτητη ,η δε προσκόμιση της πιο πρόσφατης βοηθάει στην ασφαλέστερη διάγνωση.

Η διάγνωση της μαστογραφίας σας παραδίδεται κατά το δυνατόν την επόμενη ημέρα. Οι διαδικασίες και οι εικόνες αρχειοθετούνται σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε ασθενή.

Ο ακτινοδιαγνωστής κ. Μεσσαρόπουλος είναι μέλος της εταιρίας διάγνωσης μαστού , έχει ειδικευτεί στο αντικαρκινικό Μεταξά και έχει εργαστεί επί πολλά έτη στο κέντρο μαστού του 6ου θεραπευτηρίου του ΙΚΑ.

Ψηφιακή μαστογραφία