Οι ακτινογραφίες μας είναι ψηφιακές, εκτελούνται από σύγχρονο ακτινολογικό μηχάνημα της Siemens με αυτόματη ρύθμιση της απαιτούμενης ακτινοβολίας για κάθε τύπο εξέτασης, σε συνεργασία με αντίστοιχα ψηφιακά πρωτόκολλα της Konica Minolta με σκοπό την υψηλής ευκρίνειας απεικόνιση της εξέτασης.

Η αποτύπωση της εικόνας γίνεται σε γνήσια φίλμ Konika Minolta. Υπάρχει δυνατότητα αποστολής της εικόνας μέσω e-mail στο γιατρό σας, εάν ζητηθεί.

Γίνεται αρχειοθέτηση της εικόνας και της διάγνωσης ηλεκτρονικά στο φάκελο του κάθε ασθενή.

Ακτινογραφίες Ψηφιακές