Το ακτινολογικό μας κέντρο έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

ΕΟΠΥΥ

Ο ΕΟΠΥΥ πλέον έχει περιλάβει τα ταμεία ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΚΑΠ-ΔΕΗ, ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΗΣΑΠ, ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΕΤΑΑ,ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΣ, ΤΠΔΑ, ΤΠΔΘ, ΤΥΔΠ, ΤΥΔΕ-ΤΠΔΕ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για περισσότερες πληροφορίες εδώ