Λειτουργεί τμήμα ψηφιακής πανοραμικής οδόντων-κεφαλομετρικής με άριστη γνώση τεχνικής και με αποτελέσματα υψηλού επιπέδου απεικόνισης, απαραίτητα για την καλύτερη εργασία του οδοντιάτρου.

Η ψηφιακή αποθήκευση της εικόνας καθιστά πολλές φορές εύκολη την αναπαραγωγή- επανάληψης του φιλμ και αποφυγή δεύτερης έκθεσης στην ακτινοβολία. Οι ακτινογραφίες μπορούν να σταλούν με e-mail στον οδοντίατρο σας εφόσον ζητηθεί ή να δοθούν και σε CD ώστε να αποθηκευτούν και στο αρχείο του οδοντιάτρου σας. Γίνεται χρήση γνήσιων φιλμ της Konica Minolta.

panoramikes